Jai Bharat Restaurant & Bar

RESTAURANTS/BARS/, PUBS, DINING, HALLS, RESTAURANTS/BARS/PUBS & DINING HALLS Mumbai

No reviews
Address
1,2, Nutan Jai Bharat C.h.s., Shankar Ghanekar Marg, Prabhadevi, Map
Place
400025  Route Mumbai
Landline
02224 374477

Description

Jai Bharat Restaurant & Bar can be found at 1,2, Nutan Jai Bharat C.h.s., Shankar Ghanekar Marg, Prabhadevi, . The following is offered: RESTAURANTS/BARS/, PUBS, DINING, HALLS, RESTAURANTS/BARS/PUBS & DINING HALLS - In Mumbai there are 678 other RESTAURANTS/BARS/, PUBS, DINING, HALLS, RESTAURANTS/BARS/PUBS & DINING HALLS . An overview can be found here.

Reviews

This listing was not reviewed yet:

Your review for Jai Bharat Restaurant & Bar

Give stars
Logo

Categories

RESTAURANTS/BARS/, PUBS, DINING, HALLS, RESTAURANTS/BARS/PUBS & DINING HALLS
02224374477 02224-374477 +492224374477

Map 1,2, Nutan Jai Bharat C.h.s., Shankar Ghanekar Marg, Prabhadevi,

Loading map...